Exponic
2024

目标

  • 考虑到 Rosatom 复合材料部门的两家公司在展台上的存在,制定设计项目。
  • 在有限的空间内容纳最大数量的客户材料。

51

展台面积

6个

安装人员

3个

悬挂层

2家

展台上的公司

Exponic
2024

结果

  • 我们决定不仅在墙壁和接待区使用塑料,而且在地板上也使用塑料。
  • 组织运输从客户基地到现场再返回的所有设备物流拆包。
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
some case
WhatsApp 发送信息到WhatsApp WhatsApp 发送信息到Telegram
给您打电话
WhatsApp 发送信息到WhatsApp

请填写您的具体联系方式我们经理会致电您